Reportáž na TV JOJ
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Článek na www.tuning.sk
Článok na www.blesk.cz
Článok na www.auto.cz
Fora a kluby :
Článok na www.auto.cz
Článok na www.auto.cz
Článok na www.auto.cz
Článok na www.auto.cz
Článok na www.auto.cz